Våra tjänster

Vi löser dina problem med avloppet!

Högtrycksspolning

Med vår kombi-spolbil avhjälper vi stopp och beläggningar i såväl process- som avloppsrör.
Vi ombesörjer även gräv- och VVS-arbeten i samband med t.ex. brunnsättning, rörläggning och pumpinstallationer.
Kontakta oss för mer information!

Slamsugning

Tömning av brunnar, fettavskiljare, utspillda vätskor och andra våta produkter.
Vi ombesörjer även ADR-transporter.
Kontakta oss för mer information!

Torrsugning

Vi hjälper er att avlägsna sågspån, lös isolering, sand, grus, kolstubb och andra torra produkter.
Arbeten vi kan utföra är exempelvis hantering av fuktskadad sand i lägenheter, sågspån i bjälklag eller vindsutrymmen, grus från innertak och innergårdar.

Tanktransporter

Transporter av våta ämnen med lastning genom vakuumkompressor eller extern pump. Lossning kan ske med tryck, fritt flöde eller genom tippgavel.


Rörinspektion

Vi filmar rörstammar för att kolla vad som kan dölja sig i stammarna, i samband med filmningen kan eventuella störningar upptäckas och åtgärdas i tid. Med rörinspektion förebygger du kostsamma stopp och översvämningar.

Vi utför även

  • Transporter av lastväxlarflak
  • Grus- och schakttransporter


Jour dygnet runt

Allspol har även jour 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året utifall en skada dyker upp.
Vid akut skada ring 013- 24 99 60

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR DYGNET RUNT  Tel: 013-24 99 60

Om Allspol

Allspol är specialister inom vakuumsugning, högtrycksspolning, torrsugning och slamsugning. Vi utför även rörinspektion av ledningar med mera.

Senaste nytt

Allspol lanserar ny webblösning för att bättre kunna möte kunders önskemål. Vill ni veta mer om oss, kontakta oss gärna.

Kontakt oss

Copyright © 2017 AB Allspol. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.

like us on facebook